Parabol 2009

Vevring, Norge


Eg er opvaksen i Årdal i Sogn. Der hadde vi eit av dei fyrste aluminiumsverk i Noreg.
Tida renn no ut då produksjonen legges til stader der det er billigare å produsere aluminium.
Som en hyllest, dels til mit ophav, dels til kva Noreg sto for i etterkrigstida har eg brukt dette materialet i min installasjon.
 Eg takkar Wenche Eldegard frå Hydro Årdal for at eg fekk koma på fabrikken og eg takkar Vevringutstillinga for at eg fekk koma med på utstillinga 2009.

”Parabolen” har ein diameter på 4 meter og er  plassert på eit svaberg med retning mod Nordsjøen. Altså vest. Der vestlendingane frå gammal tid hadde forbindelse med omverda. No skal den visuelt kalle informasjon heim.

”Parabolen” har ein jernkonstruksjon som er gjenbruk frå tidlegare installasjonar.
Delelementa som er montert på forma er laga af aluminium. I flytande aluminium”teikna” eg alle bokstavane i alfabetet, talrekka samt @ £ $  €

foto:Britt Smelvær, Wenche Eldegard