Førde Rådhus 2012

Arkitekt: Arild Våge, Nordplan. NO


FARVE – LYS -  ORNAMENTIK OG VEGETASION

Førde Rådhus er et stort hus der skal rumme mange aktiviteter. Og der kommer mange der skal orientere sig i bygningen.
Ankomsten til de 5 etager var via trapperum m. elevatorer. Trapperummets farve førte ind til en etage hvor farven blev brugt på diverse vægge. Hver etage havde sit farveforløb og man orienterede sig via farve.
Trapperummene havde ingen dagslys. Jeg valgt at hænge et lysobjekt på hver etage. Dette oplyste rummet.

Videre foreslog jeg udsmykning af Rådssalen,  et stort rum 10 x 10 x 10 meter.
Jeg foreslog et hængende objekt  der tog fat på rummet.
Objektet skulle udføres i træ, aluminium, plexiglas samt ledlys.
På væggene i Rådssalen skulle der males i Keimfarve et grid samt et løvværk i svage gule og grønne farver.

Mit forslag bestod af:
Lysobjekt til øst og vestdelen af bygningen.
Farvesætning af vægge i mødepladser på de forskellige etager.
Udsmykning af 3 vægge i Rådssalen.
Lysobjekt som fyldte luftrummet ud i Rådsalen.

Projektet var støttet af KORO. 90 kunstnere sendte ind til prækvalificering.
Vi var 4 kunstnere i konkurrence.
Marit Aanestad  Linn Cecilie Ulvin.  kunstkonsulenter.
Mit forslag er ikke udført.

foto: Britt Smelvær