INSTALLATION

Transit CPH. 2003 Tidens efterladenskaber 1994 Stille 1997
Erindringens Hav 1999 Destination Damaskus Prismatoider 1991-99
Forvandlingens hus 1989-90 Pyramide - Ziggurat 1986-89 Vekstfelt 1984-86